Ambalaj Atıkları

Doğa Dünya Geri Dönüşüm olarak tesisimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan lisans ile çeşitli ambalaj türlerini toplamakta, ayrıştırmakta ve son teknoloji ile tasarlanan prosesler yardımıyla uygun prosedürlerden geçirilerek hammaddeye dönüştürmektedir.

Bu işlem ile hem sorun yaratan ambalaj atıkları, ortadan kaldırılır, hem de yeni hammadde üretilerek doğal kaynakların korunması, enerji tüketiminin azaltılması ve katma değer oluşumu sağlanır.

Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi işlemi ile Doğa Dünya Geri Dönüşüm olarak firmamız;

  • ·         Doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar,
  • ·         Enerji tasarrufu sağlanmasına katkı sunar,
  • ·         Ekonomiye verimlilik katar,
  • ·         Atık miktarının azaltılması sağlanır,
  • ·         Geleceğe yatırım söz konusudur.

Tüm bunların yanı sıra daha az atık üretimi mümkün olmakta ve daha az atık miktarı geri dönüşüm sayesinde katı atık depolama tesisimize gönderilmektedir. Bu sayede atıkların depolanması ve taşınması kolay hale gelebilmektedir.

İnovasyonu ve ambalaj malzemesinin azaltılmasını destekliyoruz ve bu alandaki hedeflerimizi yeniliyoruz. Doğal kaynak kullanımında verimliliğin sağlanmasında, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasında atık yönetiminin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atıklarımızı olabildiğince azaltıyor, 2024 yılına kadar% 100 geri dönüşüm kapasitesi ve Sıfır Atık Depolama Alanına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu hedefe doğru ilerlerken her yıl daha fazla atığı geri dönüştürüyor ve düzenli depolama alanlarına daha az atık gönderiyoruz.

Her yıl yeni ambalaj türleri oluşturulmakta, prototip haline getirilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Hava yastıkları, mantar paketleme, deniz yosunu paketleme ve geri dönüştürülmüş karton ve kağıt gibi düzinelerce çevresel olarak sürdürülebilir ambalaj türü halihazırda mevcuttur. Diğer popüler çevre dostu ambalaj seçenekleri arasında alüminyum, cam, bitki bazlı ambalajlar ve organik malzemelerin kombinasyonlarından yapılan ambalajlar bulunur.

Ambalaj atıklarıyla ilgili gerçeklerden biri, plastiğin geri dönüştürülemeyen ambalajın en kötü türü olmasıdır. Biyobozunur olarak zar zor sınıflandırılabilir. 1950'lerden beri dünya çapında 9,9 milyar tondan fazla plastik üretildi. Bunun çoğu paketleme içindi. Ne yazık ki yüzde 9'dan daha azı geri dönüştürüldü. Kalan yüzde 89, okyanuslarımızda, çöplüklerimizde ve sokaklarda oturuyor.

Bizimle Birlikte Doğaya Katkı Sağlayan İş Ortaklarımız