DOĞA DÜNYA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇANKIRI ŞUBESİ

ABDÜLHALİK RENDA MAHALLESİ ANKARA CADDESİ HANLAR MOBİLYA APARTMANI NO:129/A

MERKEZ/ÇANKIRI    

AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA VE PRESLEME
FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ

İŞLETME BİLGİLERİ

Çankırı İli, Merkez İlçesi, Feslikan Mevkiinde, Tapunun 37/1 Pafta, 495 Ada, 9 Parsel Numarasında Kayıtlı, 1.176 M2 Yüzölçümlü Kapalı Alanda Yer Almaktadır. İşletme Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Ve Presleme Konusunda Faaliyet Göstermekte Olup Ambalaj Toplama Ayırma Lisans Konusu İçin Çankırı İli Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğüne Başvuruda Bulunulmuştur. İşletme Yukarıda Belirtilen Adreste Kiracı Olarak Faaliyet Göstermektedir.

AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI-AYRILMASI VE PRESLENMESİ FAALİYETİ

1-TOPLAMA AYIRMA FAALİYETİ

Atık Üreticilerinden Alınan Ambalaj Atıkları İlk Önce Kantardan Geçmekte Olup Tartım İşlemi Yapılmaktadır. Tartım İşleminden Sonra Toplama Ayırma Alanına Boşaltılan Ambalaj Atıkları Türüne Göre Ayrıştırılmak Üzere Ayırma Bandına Alınır Ve Ayırma Personeli Tarafından Elleriyle Ayrıştırılan Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Bandının Gözeneklerinde Bulunan Kaplarda Biriktirilmektedir.

2-PRESLEME FAALİYETİ

Ayırma Personeli Tarafından Türlerine Göre Ayrıştırılarak Plastik Kaplarda Biriktirilen Ambalaj Atıkları Pres Makinesi Tarafından Preslenerek Tesis İçerisinde Bulunulan Ambalaj Atığı Geçici Stok Alanında Depolanır Ve Geri Dönüşüm Tesislerine Gönderilir.

VAZİYET PLANLARI, İŞ AKIŞ ŞEMALARI VE PROSES ÖZETLERİ

1-GENEL VAZİYET PLANI


2-İŞ AKIŞ SEMAŞI VEPROSES ÖZETİ


Tesis, ambalaj atıklarını çeşitlerine göre toplanması, ayrılması, preslenmesi ve geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir. Tesise gelen atıklar ilk olarak kantardan geçmekte olup tartım işlemi yapılmaktadır. Tartım işleminden sonra atıklar cinslerine göre ayrıştırılmak üzere tehlikesiz atık depolama alanına boşaltılır. Cinslerine göre ayırma bandında ayrıştırılan atıklar preslenerek ambalaj atığı geçici depolama alanında depolanır ve geri dönüşüm tesislerine satışa sunulur.

3-TESİS FAALİYET AÇIKLAMASI

DOĞA DÜNYA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇANKIRI ŞUBESİ olarak Abdülhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi No:129/A Merkez/Çankırı adresinde ambalaj atıklarının toplanıp ayrılması ve preslenmesi işi ile iştigal etmekteyiz. Tesisimize 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj; 15 01 02 Plastik ambalaj; 15 01 03 Ahşap ambalaj; 15 01 04 Metalik ambalaj; 15 01 05 Kompozit ambalaj; 15 01 06 Karışık ambalaj; 15 01 07 Cam ambalaj; 15 01 09 Tekstil ambalaj atıkları kabul edilmektedir.

Tesise gelen atıklar ilk olarak tartım işlemi yapılmak üzere kantardan geçer. Tartım işleminden sonra ambalaj atıkları geçici depolama alanında depolanır ve burada depolanan atıkları cinslerine göre ayrıştırılmak üzere ambalaj atık toplama ayırma bandına alınır. Atıklar işçiler tarafından el yardımı ile ayrılarak gözeneklerin altında bulunan plastik kaplarda biriktirilir. Ayrıştırılan atıklar preslenerek balyalanır ve geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere depolanır ve satışa sunulmak üzere hazır hale getirilir.

İŞLETMEYE KABUL EDİLMESİ PLANLANAN ATIK KODLARI

 • 1-AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA

  • 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj
  • 15 01 02 Plastik ambalaj
  • 15 01 03 Ahşap ambalaj
  • 15 01 04 Metalik ambalaj
  • 15 01 05 Kompozit ambalaj
  • 15 01 06 Karışık ambalaj
  • 15 01 07 Cam ambalaj
  • 15 01 09 Tekstil ambalaj
  • 02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
  • 02 01 10 Atık metal
  • 03 03 07 Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
  • 03 03 08 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar
  • 04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
  • 04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
  • 04 02 22 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
  • 06 03 14 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
  • 07 02 13 Atık plastik
  • 10 03 16 10 03 05 dışındaki köpükler
  • 10 11 05 Partiküller ve toz
  • 10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
  • 12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
  • 12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
  • 12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
  • 12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
  • 12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
  • 12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeler
  • 12 01 13 Kaynak atıkları
  • 15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
  • 16 01 17 Demir metaller
  • 16 01 18 Demir olmayan metaller
  • 16 01 19 Plastik
  • 16 01 20 Cam
  • 16 06 05 Diğer piller ve akümülatörler
  • 17 02 01 Ahşap
  • 17 02 02 Cam
  • 17 02 03 Plastik
  • 17 04 01 Bakır, bronz, pirinç
  • 17 04 02 Alimünyum
  • 17 04 03 Kurşun
  • 17 04 04 Çinko
  • 17 04 05 Demir ve çelik
  • 17 04 06 Kalay
  • 17 04 07 Karışık metaller
  • 17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
  • 18 01 09 18 01 08 dışındaki ilaçlar
  • 18 02 06 18 02 05 dışındaki kimyasallar
  • 18 02 08 18 02 07 dışındaki ilaçlar
  • 19 08 09 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
  • 19 10 01 Demir ve çelik atıkları
  • 19 10 02 Demir olmayan atıklar
  • 19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
  • 19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
  • 19 12 01 Kağıt ve karton
  • 19 12 02 Demir metali
  • 19 12 03 Demir dışı metal
  • 19 12 04 Plastik ve lastik
  • 19 12 05 Cam
  • 19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap
  • 19 12 08 Tekstil malzemeleri
  • 19 12 09 Mineraller (örneğin kum, taşlar)
  • 19 12 10 Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
  • 19 12 12 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
  • 20 01 01 Kâğıt ve karton
  • 20 01 02 Cam
  • 20 01 08 Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları
  • 20 01 10 Giysiler
  • 20 01 11 Tekstil ürünler
  • 20 01 25 Yenilebilir sıvı ve katı yağlar
  • 20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
  • 20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar
  • 20 01 32 20 01 31 dışındaki ilaçlar
  • 20 01 34 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler
  • 20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
  • 20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap
  • 20 01 39 Plastikler
  • 20 01 40 Metaller


2-TESİSTE OLUŞACAK ATIK KODLARI

Tesiste çalışan personel kaynaklı evsel kaynaklı atıklar oluşmaktadır. Oluşan atıklar çöp konteynırlarında biriktirilmekte ve belediye ekipleri tarafından düzenli olarak toplanmaktadır. Tesiste tıbbi atık oluşmamaktadır. İşletme içerisinde kullanılan araçların bakım ve onarımları yetkili servislerinde yapıldığından dolayı atık akümülatör oluşumu beklenmemektedir. Makinelerin bakımları sırasında azalan yağa takviye yapıldığından dolayı atık yağ oluşumu beklenmemektedir. Ancak takviye yapılan yağların boş kapları 15 01 10 atık kodu ile tehlikeli atık alanında geçici olarak depolanarak lisanslı firmalara verilecektir. İşletme içerisinde kullanılan lamba atıkları 20 01 21 atık kodu ile, bilgisayar kullanımından doğan atıklar 08 03 17 atık kodu ile tehlikeli atık alanında geçici olarak depolanarak lisanslı firmalara verilecektir.

- HAVA EMİSYONU

Proseste ısıl işlem yoktur ve sanayi amaçlı yakıt kullanılmayacaktır. İşletme de bu sebeple hava emisyonuna neden olabilecek bir faaliyet gerçekleşmeyecektir.

- ATIKSU DEŞARJI

DOĞA DÜNYA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇANKIRI ŞUBESİ olarak tesisimizde evsel nitelikli atık sular oluşmakta olup atık su deşarjı konulu çevre izninden muaftır. Atık sular belediyenin kanal bağlantı hattına verilerek tesisten uzaklaştırılmaktadır. 


Bizimle Birlikte Doğaya Katkı Sağlayan İş Ortaklarımız