Ambalaj Atıklarının Toplanması

Ambalaj atıkları, küresel ısınma, kirlenmiş su kütleleri ve düzenli depolama birikimi gibi sorunlar; günümüz çevre sorunlarının en büyük nedenlerindendir. Plastiğin çöplükte bozulmasının 1000 yıl kadar süreceğini biliyor muydunuz? Ve insanlar her yıl dünyayı dört kez sarmaya yetecek kadar plastiği geri dönüştürmek yerine çöpe atıyor. Daha da kötüsü, şirketlerin %80'i geri dönüştürmüyor ve umursamıyor.

Doğa Dünya Geri Dönüşüm olarak ambalaj atıklarının olumsuz çevresel etkilerini ve uzun vadeli sonuçlarını biliyor, bu kapsamda doğa dostu uygulamalarla ambalaj atıklarının toplanmasını sağlıyoruz. Şirketimiz Çankırı'nın ilk ve tek lisanslı geri dönüşüm şirketidir.

Ambalaj atıklarının ciddi sonuçlar doğurduğu su götürmez bir gerçektir. Hem kişisel olarak hem de daha büyük iş arenasında hepimizin ilgisini günden güne daha fazla çeken atıkların, yeniden işlenerek kullanılabilmesini sağlıyoruz.

Atık ve tüketilen malzemeler önemli bir sera gazı kaynağıdır. Tüketilen mallar, imalat, nakliye, paketleme, atma, işleme ve bertaraf yoluyla ömürleri boyunca gömülü emisyonları içerir. Şehirler sıfır atık yaklaşımını benimsediklerinde çöplükte veya çöp yakma tesislerinde atıkları bertaraf etmek yerine en aza indirgemek, geri kazanmak ve işlemek paradan tasarruf eder, yerel çevreyi korur, iş yaratır, dayanıklılık oluşturur, emisyonları azaltır ve toplumu teşvik eder. Bu nedenle şehirler sıfır atığa doğru bir yol çizmelidir.

Atık Oluşumunun Azaltılmasının Önemi

Atık oluşumunu azaltarak, geri dönüştürülemeyen malzemeleri en aza indirerek ve tek kullanımlık atık yönetimini iyileştirme çalışmalarıyla malların yeniden tasarlanmasını teşvik etmek, yeniden kullanımını sağlamak, geri dönüşümü artırmak ve atıkların geri kazanımını ve işlenmesini sağlamak, bir şehrin emisyonlarını %15 ila %20 oranında azaltabilir. Özellikle gıda ve organik atıklar son derece kritiktir. Küresel olarak insan tüketimi için üretilen gıdanın üçte biri kaybediliyor ve israf ediliyor. Bu da her yıl 1.3 milyar tona denk geliyor. Katı atık sahalarında gıda atıkları bozunduğunda, serbest bırakıldıktan sonraki ilk 20 yılda CO²'den 87 kat daha güçlü bir kısa ömürlü sera gazı olan metan üretir. Bu nedenle bugün organik atıkları önlemek kısa vadeli ve faydalı iklim değişikliklerini beraberinde getirir. 

Bizimle Birlikte Doğaya Katkı Sağlayan İş Ortaklarımız