Atık Ayrıştırma

Atık ayrıştırma, farklı türdeki atıkların belirli bir metod kullanılarak birbirinden ayrılması anlamına gelir. Doğa Dünya Geri Dönüşüm olarak birbirine karışmış çeşitli ambalaj ve atıkların, belirli kriterlere göre ayrıştırılmasını sağlıyoruz.

Atıkların ayrıştırılması, çevre için daha iyi olduğu ve doğru şekilde işlendiği için önemlidir. Atıkların ayrılması, yeni ürünler yapılırken geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden kullanılmasını sağlar. Buna geri dönüşüm de denir. Yeni ambalajlar veya kasalar plastikten yapılır, yeni kağıt atık kağıttan yapılır ve biyogaz organik atıklardan yapılır. Ek olarak, belirli öğeleri yeniden kullanma seçeneği de vardır.

Pek çok işletme için en yaygın ayırma biçimi, kağıt, plastik ve cam gibi geri dönüştürülebilir atıkları çöp sahalarından ve kompostlanabilir atıklardan ayırmaktır. Diğer atık türlerinin geri dönüşüm kaplarına dahil edilmesi, kirlenmenin geri dönüştürülmüş kağıt ve plastik ürünlerin kalitesini düşürmesinden kaynaklanan çeşitli sorunlara neden olur. Bunu önlemek için, atık yönetimi firmalarının uygun olmayan şekilde ayrılmış atıkları ayırmak için daha uzun süre harcamaları ve insan gücü maliyetlerini artırmaları gerekir. Kontamine geri dönüştürülmüş ürünler de daha ucuza satılır ve bu kayıp müşteriye geçer. Aslında, geri dönüşüm çok fazla kirlenmişse, genellikle geri dönüştürülmek yerine çöp sahasına gönderilir. Aynı durum, kullanılması veya yeniden satılması için diğer atık türlerinden kontaminasyondan arındırılması gereken kompost için de geçerlidir.

Atış ayrıştırma ile;

  • ·         Artık atıkların daha az yanması,
  • ·         Daha düşük CO₂ emisyonu,
  • ·         Sera etkisi üzerinde olumlu bir etki,
  • ·         Hammadde tasarrufu,
  • ·         Ekonomiklik,


Gibi avantajlar elde edilir. Bu sayede karbondioksit emisyonları azaltılır ve bu da sera etkisi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ek olarak yeniden kullanım ve gri dönüşüm olduğu için hammaddeden tasarruf edilmesini sağlar. Örneğin kayıt için daha az ağaç kesilir, plastik üretmek için daha az petrole ihtiyaç duyulur ve ev aletleri yapmak için daha az metal gerekir.

Atıkların kaynağında ayrıştırılması (ev, ofis, villa, restoran, vb.), düzenli depolama alanlarından gelen çeşitli atıkları ve geri dönüştürülebilir maddelerin geri kazanımını en üst düzeye çıkarma çabasının önemli bir bileşenidir.

Bizimle Birlikte Doğaya Katkı Sağlayan İş Ortaklarımız