Hammadde

Doğa Dünya Geri Dönüşüm olarak, geri kazanım yoluyla hammadde haline getirilen ve tekrar kullanılabilir ürünler olarak nitelendirilen maddelerin piyasaya sunulması hizmeti vermekteyiz. Bu konuda Çankırı'da tek ve lisanslı geri dönüşüm şirketi olma özelliği taşımaktayız.

Geleneksel bir ekonomide beşikten mezara kadar her şey doğrusaldır: çıkarma, üretim ve bertaraf.

Döngüsel ekonomide tüketim kalıpları, doğal ekosistemlerin döngüsel yaklaşımını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıldıktan sonra, tüm ürünler diğer üretim süreçlerinde yeniden kullanılabilen yan ürünler sağlar ve çevre ile daha uyumlu bir verimli döngü oluşturur.

Plastik Geri Kazanımı

Son 50 yılda plastik kullanımı 20 kat arttı ve bazı tüketici ürünleri 50'den fazla farklı plastik tipini içermektedir. Bu yüzden plastikleri geri dönüştürmek, teknik bir kabiliyet gerektirmektedir. Doğa Dünya Geri Dönüşüm olarak çözümlerimiz, en yüksek standartları karşılayacak ikincil hammaddeler üretmek için tüm değer zincirini kapsamaktadır. Plastik atıklar uygun kaplar kullanılarak toplanır ve ardından yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş hammaddeler olarak geri kazanımı sağlanır.

Biyoatıkların Kompost Olarak Geri Kazanımı

Gıda atıkları, bitki atıkları, yapraklar, kağıt ve kartonlardan oluşan biyoatıklar, birçok ekonomik aktör tarafından üretilen biyolojik olarak parçalanabilir atık türüdür. Süpermarketler, perakende satış yerleri, yiyecek ve içecek tedarikçileri, tarım endüstrisi ve benzeri yerler biyoatıkların geri kazanımı için kilit noktalardır. Fermante edilebilir atık fransiyonlarını ayırmak için mekanik biyolojik artıma yöntemleri kullanılır. Elde edilen madde daha sonra organik atıkları toprağı ve bahçeleri gübrelemek için kullanılabilecek humusa dönüştürür. Biyoatık, kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına önemli katlılar sunar.

Camın Geri Kazanımı

Cam, kalite kaybı olmaksızın sonsuz oranda %100 geri dönüştürülebilir bir üründür. Her tür camı geri dönüştürme konusundaki uzmanlığımız, endüstriyel firmalar için geri dönüştürülmüş camın doğrudan kullanılabilmesini sağlayan özel çözümler sunmamızı sağlar.

Ahşabın Geri Kazanımı

Ormancılık faaliyetlerinden palet gibi ambalaj malzemelerinin imalatına kadar, ahşap endüstrisinin tüm faaliyetlerinde odun atıkları üretilmektedir. Kimyasal ürün içermeyen odun, özel veya ortak kazan tesislerinde yakılabilir. Yeniden kullanılamayan paletler ezilerek yonga levha veya ısıtma peletlerinde kullanılabilen talaşlar yapılırken, yeniden kullanılabilir paletler tamir edilerek hizmete geri döndürülür.

Kağıt ve Karton Atıkların Geri Kazanımı

Kağıt ve karton atıklar, büyük üreticilerin (perakende, eczaneler, sanayi firmaları) karton ambalajlarını, ofis kağıtlarını, ev ve işyeri tüketicilerinden seçici toplama yoluyla elde edilen ambalajları içerir.

Bizimle Birlikte Doğaya Katkı Sağlayan İş Ortaklarımız