Lojistik

Atıkların sıkılaştırılması ve balya haline getirilmesinden sonra, ilgili geri dönüşüm fabrikalarına transfer edilmesini işlemleri lojistik hizmetlerini kapsamaktadır. Doğa Dünya Geri Dönüşüm firması olarak her türlü atıkların lojistik faaliyetlerini gerçekleştiriyor, bu alanda Çankırı'da lisanslı ilk ve tek firma olarak faaliyet gösteriyoruz.

Endüstriyel firmaların biriktirdiği atıklar, güvenli bir şekilde bertaraf tesislerimize veya talep edilen farklı bir noktaya ulaştırılmaktadır. Bunun için farklı istihap haddine ve kasa türlerine uygun tehlikeli ve tehlikesiz atık taşıma lisansına sahip araçlarımız kullanılmaktadır.

Tehlikeli Atık Lojistiği

Çevre ve insan sağlığı için tehlikeye neden olabilecek, yanıcı, yakıcı, tahriş edici, parlatıcı ve kanserojen içerek zararlı atıklara tehlikeli atık adı verilir. İnsanlara olduğu gibi diğer canlılara da zarar verebilme potansiyeli olan bu maddeler; standart dışı ürünler, kirlenmiş veya kontamine olmuş maddeler, yüzey işleme kalıntıları, fayda sağlamayan maddeler, endüstriyel proses kalıntıları, kullanım süresi dolmuş ürünler şeklinde sınıflandırılabilir.

Tehlikeli atıkları kimyasal kategoride ele alacak olursak; madeni yağ atıkları, PCB'li atıklar, enfekte atıklar, reçine atıkları, inorganik atıklar, özel atıklar, kirlenmiş - klorlu atıklar, kimyasal kökenli diğer organik atıklar, boya atıkları, asit ve baz içeren atıklar olarak gruplandırabiliriz.

Ülkemizde genel olarak bu tehlikeli atıklar makine, mineral ve motor, vb. atıklardır. Bunların yanı sıra eski piller ve aküler, boya ve vernik gibi atıklar, yağlı araç ekipmanları, bez gibi atıklardır.

Tehlikeli atıkların üreticilerin adreslerinden bertaraf edilmesi ve ara depolama tesislerimize getirilmesine kadar olan tüm işlemlerin olması gerektiği gibi güvenli bir şekilde gerçekleştiğini kontrol etmek amacıyla araçlarımıza GPS uydu sistemleri entegre edilmiştir. Bu kapsamda işimizin ciddiyetini biliyor, buna göre uygulamalarımızı geliştiriyor, tamamen güvenlik ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar yürütüyoruz.

Tehlikeli atıklar geçici olarak tesislerde depolanabilir. Depolama faaliyetlerinin devam etmesi için yönetmelik kapsamında bir takım özen izinlerin alınması gerekmektedir. Doğa Dünya Geri Dönüşüm olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sertifikalı hizmetler sağlamaktayız. Üreticilerin depolamış olduğu atıkların belirlenen miktarı aşamaması şarttır. Firmamız, bu doğrultuda gerekli olan belgelere ve izinlere sahip, Çankırı ilindeki tek firmadır. Tehlikeli atıklar en çok 180 gün depolanabilmektedir. Bu süreç sonunda bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Bizimle Birlikte Doğaya Katkı Sağlayan İş Ortaklarımız